5ch
Class AB 1ch
Class AB 2ch
Class AB 4ch
Class D 1ch
Class D 4ch


Class AB 4ch  

S08-LA1504


CAR AMPLIFIER

 

Audio Power output at 14.4V DC.

4 ohm rated power :                150w X 4CH

2 ohm rated power :                230w X 4CH

4 ohm bridged rated power :   460w X 2CH

Signal to noise ratio:               90dB

T.H.D :                                    1%

Dimension:                              450X246X50mm

 

系列产品

 

本站首页      |      关于我们      |      产品展示      |      应用实例      |      销售网络      |      资质证书      |      在线定单      |      联系我们

 Copyright © 2014  广州栢基电子有限公司

粤ICP备14020007号  技术支持:出格