5ch
Class AB 1ch
Class AB 2ch
Class AB 4ch
Class D 1ch
Class D 4ch


5ch  

S15-TA805A


CAR AMPLIFIER

 

Audio Power output at 14.4V DC.

1 ohm rated power :    80wX4CH+1000wX1CH

Signal to noise ratio:   90dB

T.H.D :                        1%

Dimension:                  460X240X53mm

 

本站首页      |      关于我们      |      产品展示      |      应用实例      |      销售网络      |      资质证书      |      在线定单      |      联系我们

 Copyright © 2014  广州栢基电子有限公司

粤ICP备14020007号  技术支持:出格