5ch
Class AB 1ch
Class AB 2ch
Class AB 4ch
Class D 1ch
Class D 4ch


Class AB 2ch  

S13-LA502


CAR AMPLIFIER

Audio Power output at 14.4V DC.

4 ohm rated power :              50w X 2CH

2 ohm rated power :              75w X 2CH

4 ohm bridged rated power : 150w X 1CH

Signal to noise ratio:             90dB

T.H.D :                                  1%

Dimension:                            200X244X50mm

本站首页      |      关于我们      |      产品展示      |      应用实例      |      销售网络      |      资质证书      |      在线定单      |      联系我们

 Copyright © 2014  广州栢基电子有限公司

粤ICP备14020007号  技术支持:出格