5ch
Class AB 1ch
Class AB 2ch
Class AB 4ch
Class D 1ch
Class D 4ch


Class AB 4ch  

S07-LA804


CAR AMPLIFIER 

 

Audio Power output at 14.4V DC.

4 ohm rated power :               80w X 4CH

2 ohm rated power :               120w X 4CH

4 ohm bridged rated power :  240w X 2CH

Signal to noise ratio:              90dB

T.H.D :                                   1%

Dimension:                             360X244X49.2mm

 

系列产品

本站首页      |      关于我们      |      产品展示      |      应用实例      |      销售网络      |      资质证书      |      在线定单      |      联系我们

 Copyright © 2014  广州栢基电子有限公司

粤ICP备14020007号  技术支持:出格